21-28 oktober is de Fibershed Route. Bekijk hier het programma.

Veelgestelde vragen

Stichting Fibershed Nederland is netwerk van (vee)boeren, molenaars, kaarders, spinners, wevers, breiers, viltwerkers, natuurlijke ververijen, ontwerpers, patroon tekenaars, makers, merken en winkels die wonen en werken in Nederland.

Fibershed gaat over het verbinden van lokale vezel producenten, wetenschappers, verwerkers, creatieven en makers om een circulaire, regeneratieve en bloeiende lokale textiel waardeketen te creëren.

Zowel bedrijven als onafhankelijke ambachtslieden, tuinders, makers, creatieven, kunnen zich aansluiten. 

Lees meer over de voordelen en voorwaarden op onze registratie pagina.

Bij regeneratieve landbouw wordt niet alleen gekeken hoe de negatieve impact verminderd kan worden, maar wordt ook gewerkt aan herstel, gebruikmakend van natuurlijke processen. Niet tegen maar juist samen met de natuur werken.

Een regeneratief systeem werkt in samenspel met de cycli van de levende aarde, die op zonne-energie draait en weet dat afval uit het ene proces voedsel is voor een ander proces. Waarin materiaal nooit wordt opgemaakt, maar steeds weer wordt hergebruikt.

Regeneratieve waardeketens hebben als doel naast opbrengst of omzet een positieve bijdrage leveren aan natuur, milieu, klimaat en sociale omstandigheden. De (economische) uitgangspunten zijn dus niet destructief maar regeneratief.

Een Fibershed is een geografisch landschap dat een natuurlijke basis voor textielbronnen definieert en begrenst. Dit woord is afgeleid van een Watershed in het Nederlands stroomgebied een hooggelegen gebied dat twee of meer riviersystemen verdeelt, zodat alle stromen aan de ene kant in de ene rivier uitmonden en die aan de andere kant in een andere rivier. Watershed staat ook voor een keerpunt in de geschiedenis of een ontwikkeling die een nieuwe fase aanduidt.   

Fibershed wordt hier gebruikt voor een hernieuwbaar systeem waarin textiele producten aan het einde van een lang leven worden gecomposteerd, waardoor de bodem wordt gevoed die planten en dieren voedt en vervolgens nieuwe, duurzame vezels kan produceren.

Een shed betekent ook schuur. Vertaald naar de textiel en kledingindustrie, neemt een Fibershed of wel Vezel-schuur de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer van regeneratieve waardesystemen en de levenscyclus van textiele producten binnen de regio waar deze zijn geproduceerd.

Nederland heeft een rijke agrarische geschiedenis; Meer dan 50 procent van de grond in Nederland wordt gebruikt als landbouwgrond. We produceren van alles, vooral voeding en sierteelt, en veel voor de export. Textielvezels uit Nederland hebben hun handelswaarde verloren en zijn nauwelijks meer als grondstof vanuit onze eigen landbouw verkrijgbaar.

In het licht van het groeiende bewustzijn van klimaatverandering en het belang van natuurbehoud, is er echter een klein maar groeiend besef dat textiel en mode een rol moeten spelen bij de zorg voor het land en de dieren waarvan het afhankelijk is.

Stichting Fibershed Nederland maakt zich sterk voor een lokaal regeneratief textiel- en modesysteem dat bijdraagt ​​aan een gezonde bodem en zodanig kan worden verbouwd dat de opname van CO2 wordt gemaximaliseerd, waardoor het een positieve bijdrage levert aan het herstel van ecosystemen.

Hiervoor werken we samen met agrariërs, natuurbeheerders, toonaangevende wetenschaps- en innovatie-instituten en de gerenommeerde creatieve textiel- en mode-industrie in Nederland. 

Als een netwerk en belangenbehartigingsorganisatie zet Fibershed Nederland zich als ketenregisseur in voor sector overschrijdende samenwerking, met de missie om de Nederlandse textiel- en modesector te mobiliseren en te begeleiden bij het (her)bouwen en versterken van onze lokale textiel waardeketens op basis van sociale, circulaire en regeneratieve waarden.

Wil je met jouw bedrijf, organisatie of project een bijdrage leveren aan het sluiten van de Grond-tot-Garderobe cirkel in Nederland, met kennis, expertise of financiële middelen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Als een netwerk en belangenbehartigingsorganisatie zet Fibershed Nederland zich als ketenregisseur in voor sector overschrijdende samenwerking, om de Nederlandse textiel- en modesector (weer) te verbinden met de bron van hun grondstoffen en de agrarische sector.

We ondersteunen de agrarische sector in hun transitie naar een regeneratief landbouwsysteem waarbij bijdragen aan de biodiversiteit en de gezonde bodem het doel is. Onder andere door het creëren van een afzetmarkt voor (rotatie)gewassen die aan het doel bijdragen en van nut kunnen zijn voor de textiel- en modesector. Alles op basis van sociale, circulaire en regeneratieve waarden.

Wil je met jouw agrarische bedrijf, een bijdrage leveren aan het sluiten van de Grond-tot-Garderobe cirkel in Nederland, met grondstoffen, kennis of expertise, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Stichting Fibershed Nederland is recent opgericht en bevindt zich nog in de opstartfase. Op dit moment richten wij ons voornamelijk op het opbouwen van onze community en een landelijk team van regionale vertegenwoordigers.

Ook zijn er al enkele projecten opgestart. Een overzicht van deze projecten vind je op onze project pagina. Met een financiële bijdrage ondersteun je het onderzoek en de ontwikkeling van deze projecten. 

Beschik je over bepaalde kennis of expertise die relevant zou kunnen zijn voor een van onze projecten, of wilde onze missie uitdragen, neem dan contact met ons op. Samen komen we verder!

Educatie is een belangrijke pijler van Stichting Fibershed Nederland.

Helaas beschikken wij op dit moment nog niet over de capaciteit om op aan alle aanvragen van onderwijs instellingen en verenigingen in te gaan.

Opnames van onze webinars, in het Engels en Nederlands, mogen zonder voorafgaande toestemming van Fibershed Nederland worden vertoond door onderwijsinstellingen en verenigingen. 

Ondersteun ook de publicatie van het boek GOEDE GESPREKSSTOF, van Grond-tot-Garderobe met een donatie. Het boek wordt op dit moment ontwikkeld voor scholieren van 10-15 jaar, en hun gezinnen, met als doel inzicht te geven in het verleden, heden en de toekomst van de Nederlandse textiel- en kledingindustrie. Lees meer & doneer

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!