Wolwaarde; Nederlandse Wol LCA

Doelgroep

Doel van het project

Het (laten) ontwikkelen van een accurate Life Cycle Assessment (LCA) van Nederlandse wol en de verschillende textiel-toepassingen. 

Bevestigde projectpartners & sponsors

The Knitwit Stable
Pleed
Hollands Wol Collectief
Betty Stikkers
Ecoras

Projectbegroting

44.000

Status

Vormen consortium -> neem contact op voor meer informatie!

Financieringsfase

Beschrijving

De textielconsumptie in de EU heeft gemiddeld de vierde grootste impact op het milieu en de klimaatverandering, na voedsel, huisvesting en mobiliteit. Het is ook het derde hoogste consumptiegebied voor water- en landgebruik, en het vijfde hoogste voor het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Reden genoeg voor de Europese Unie en haar lidstaten om het beleid en de regelgeving rondom textiel aan te scherpen. Om er voor te zorgen dat duurzaamheidsclaims voor textiel in de EU eerlijk en geloofwaardig zijn, is het cruciaal dat er regionale, wetenschappelijk onderbouwde kennis is over wat de werkelijke milieu-impact van bio-based textiel uit eigen regio is.

Wat is een Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse (LCA) is het meest gebruikte proces voor het evalueren van de milieuprestaties van producten. Wanneer LCA grondig wordt geïmplementeerd, meet het het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de uitstoot van broeikasgassen en andere effecten die tijdens de levensduur van een product worden veroorzaakt.

De veel gebruikte en gevestigde LCA-methoden zijn echter ontoereikend en slagen er niet in de milieu-impact van lokale textiel vezels, zoals wol grondig of nauwkeurig te evalueren. Daarbij komt dat vaak wordt alleen wordt gekeken naar de productie fase. De schadelijke effecten van micro-plastics in textiel zijn in veel gebruikte LCA’s niet meegenomen. LCA speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van uitgebreide milieumetingen voor producten en materialen. Op dit moment komt lokale wol onterecht negatief uit de impact metingen, en scoort zelfs lager dan synthetische vezels zoals polyester. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:
– Nederlandse wol valt onder dezelfde criteria als wol uit internationale ketens
– Er wordt in de LCA’s vaak vooral gekeken naar de productie fase van een materiaal, niet naar de milieu impact tijdens of na gebruik.

Voor dit onderzoek heeft het collectief een beroep gedaan op Ecoras, een adviesbureau met kennis en expertise op het gebied van LCA en CO2 footprints.

Wol is 100% biologisch afbreekbaar en draagt ​​dus niet bij aan de microplasticvervuiling in onze oceanen of op ons land.

Het Wolwaarde Collectief Nederland vraag jouw steun om een Nederlandse LCA te laten bereken die, rekeninghoudend met al beschikbare data, toereikend is om de milieu-impact (over de gehele keten) van wol holistisch, met scope Nederland, in kaart te brengen.

Sluit je als ondernemer aan bij Fibershed Nederland en verbind jouw organisatie zo automatisch aan het Wolwaarde Collectief Nederland.
Je kunt dit project als organisatie ook steunen als projectsponsor of donateur.

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!