Vrijstelling UPV voor biobased, bio-circulaire materialen

Doelgroep

Beleidsmakers, landelijk en regionaal

Doel van het project

Bevordering ontwikkeling en toepassing van biobased en bio-circulairen materialen in de textiel en kledingsector.

Bevestigde projectpartners & sponsors

Partners en Deelnemers Fibershed Nederland

Projectbegroting

Status

Beschrijving

Om verschillende redenen is het urgent dat er ook vanuit de landelijke en provinciale politiek meer aandacht komt voor de lokale en regionale ontwikkeling van biobased materialen voor de textiel- en kledingsector. Deze mondiaal verweven sector kan positief bijdragen aan de vele uitdagingen waar onze maatschappij en hiermee de wereldbevolking voor staan: het beperken van vervuiling door textiel en kleding, een waardig aanvullend verdienmodel voor boeren bieden, positieve impact generen op klimaat- en milieudoelen, bijdragen aan een gezonde bodem en het beperken van ecodestructieve emissies en microplastics.

Meer productie van biobased materialen voor onder meer de textielsector draagt tegelijk bij aan de strategische autonomie van Europa. Bovendien biedt een regionale maakeconomie nieuwe kansen op diverse, inclusieve en lokale werkgelegenheid. Dit vereist een betere aansluiting van het beleid van I&W op LNV en vice versa (denk hier met name aan hennep), maar ook op BuZa (denk primair aan katoen). Verder is een regionale visie op NW-Europa vereist. Door een veel zwaardere industriële terugval in Nederland in de voorbije decennia vergeleken met onze buurlanden is samenwerking met Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Noordrijn-Westfalen bovendien hard nodig om het momentum te benutten.

Tegelijk vraagt de opbouw van biobased materialen om aangepaste regelgeving en investeringen. Ondernemers in Nederland zijn hard aan het werk om gewassen zoals hennep, vlas en lisdodde weer leven in te blazen, grondstoffen die nu nog afval zijn zoals wol hoogwaardig te gebruiken en te zorgen voor regionale verwerking hiervan tot textiel en kleding. Omdat zowel vraag als aanbod zeer versnipperd zijn, is een regisserende taak voor de rijksoverheid weggelegd en voor de beoogde transitie de komende jaren publiek-private financiering vereist.

In dit stadium zouden biobased materialen vrijgesteld moeten blijven van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en zou het goed zijn met de gelden die hieruit voortkomen ook de lokale verwerking van biobased materialen te ondersteunen.

Lees ook de open brief die Stijntje Jaspers namens Fibershed Nederland schreef aan de Tweede Kamer. 

 

Doe ook mee!

Stichting Fibershed Nederland zet zich in voor, biodiversiteit en gezonde bodems door het verbinden en promoten van vraag en aanbod in regeneratief geteelde vezels, regionaal, circulair geproduceerde textiele producten.

Steun het werk van Stichting Fibershed Nederland met een donatie of sluit met jouw bedrijf of organisatie aan als deelnemer of partner van Fibershed. Samen staan we sterker!

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!