Mend the Gap; Growing a bio-circular textile economy

Doelgroep

Landbouw- en textiel ondernemers, ontwerpers en onderzoekers in regio Oost Nederland en aangrenzende regio’s

Doel van het project

Samenbrengen van een consortium (met commitment), voor het inrichten van een effectieve voorziening, virtueel en/of fysiek, voor experiment, onderzoek en opschaling. Het gezamenlijk opstellen van een projectvoorstel waarmee een regionale verwerkingscapaciteit van tot 1000 ton/jaar natuurlijke vezels kan worden gerealiseerd.

Bevestigde projectpartners & sponsors

Projectbegroting

Fase 1 is begroot op 49.810

Status

Uitvoering Fase 1

Beschrijving

De ontwikkeling van een virtueel en/of fysiek trefpunt voor samenwerking, onderzoek, experiment en opschaling ter ontwikkeling, versterking en opschaling van een bio circulair textiel waardenetwerk.

Natuurlijke, plantaardige grondstoffen en de regionale verwerking daarvan kunnen positief bijdragen aan CO2 vastlegging, gezonde bodem, biodiversiteit, reductie van stikstof en het verruimen van economische perspectieven voor lokale ondernemers uit diverse sectoren. De teelt en toepassing van natuurvezels als regionaal hernieuwbare en toepasbare biobased grondstof is in Oost Nederland inmiddels geïdentificeerd als kansrijk en onomkeerbaar. Deze visie heeft u dan ook opgenomen in de provinciale beleidsprogramma’s, waarin natuurvezels zijn erkend als kansrijke aanvulling op conventionele grondstoffen, die positief bijdragen aan biodiversiteit, gezonde bodem en CO2 opname. En waar dit mogelijk blijkt, juist als alternatief kunnen dienen om aan de vereiste transitie tot 2050 bij te dragen.

Met het project Mend the Gap, zal Fibershed belanghebbenden in de lokale/regionale waardeketen van biobased grondstoffen en materialen samenbrengen voor het ontwikkelen van een regionaal trefpunt voor lokale verwerking van natuurlijke vezels in een biocirculair textiel waardenetwerk; van Grond-tot-Garderobe. Met als doel efficiëntie en optimalisatie te realiseren voor de verwerking van regionale natuurlijke vezels, met name (maar niet beperkt tot) plantaardige bastvezels, zoals vlas en hennep.

Op basis van de inschatting van de beschikbare capaciteit wordt vervolgens onderzocht hoe deze optimaal kan worden ingezet en in welke aanvullende capaciteit er nog moet worden geïnvesteerd om uiteindelijk op te kunnen schalen tot een textielvezel verwerkingscapaciteit van 1000ton ( in 2027?). Daarbij wordt tevens verkend onder welke voorwaarden coalitiepartners kunnen bijdragen aan de inrichting van een virtuele en/of fysieke voorziening waarmee de beschikbare capaciteit inzichtelijk en toegankelijk wordt voor belanghebbenden in de regionale Grond-tot-Garderobe waardeketen; landbouw- en textiel ondernemers, onderzoekers, ontwerpers en onderwijsinstellingen.
Hiermee zal het project Mend the Gap bijdragen aan een duurzame verbinding tussen de bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van circulair textiel in de regio, waarbij tevens nadrukkelijk samenwerking gezocht wordt met actuele cross-sectorale projecten op het gebied van circulair textiel en biobased materialen.

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!