Open Brief

Fibershed schreef een Open Brief aan de Nederlandse politiek om meer aandacht te vragen voor het urgente belang van de lokale en regionale ontwikkeling van biobased materialen voor de textiel- en kledingsector.

Geachte mevrouw Hagen, beste Kiki,

Met enthousiasme las ik op LinkedIn uw initiatief voor het Kamergesprek over verduurzaming van de textielsector. Tot mijn teleurstelling stel ik tegelijk vast dat geen enkele vertegenwoordiger uit de regionale biobased waardeketen is uitgenodigd. Fibershed NL en andere ondergetekenden sluiten daarom alsnog graag aan bij uw initiatief, om uw ambitie te ondersteunen, te verbreden en te versterken.

Om verschillende redenen is het urgent dat er meer aandacht komt voor de lokale en regionale ontwikkeling van biobased materialen voor de textiel- en kledingsector. Deze mondiaal verweven sector kan positief bijdragen aan de vele uitdagingen waar onze maatschappij en hiermee de wereldbevolking voor staan: het beperken van vervuiling door textiel en kleding, een waardig aanvullend verdienmodel voor boeren bieden, positieve impact generen op klimaat- en milieudoelen, bijdragen aan een gezonde bodem en het beperken van ecodestructieve emissies en microplastics.

Meer productie van biobased materialen voor onder meer de textielsector draagt tegelijk bij aan de strategische autonomie van Europa. Bovendien biedt een regionale maakeconomie nieuwe kansen op diverse, inclusieve en lokale werkgelegenheid. Dit vereist een betere aansluiting van het beleid van I&W op LNV en vice versa (denk hier met name aan hennep), maar ook op BuZa (denk primair aan katoen). Verder is een regionale visie op NW-Europa vereist. Door een veel zwaardere industriële terugval in Nederland in de voorbije decennia vergeleken met onze buurlanden is samenwerking met Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Noordrijn-Westfalen bovendien hard nodig om het momentum te benutten.

Tegelijk vraagt de opbouw van biobased materialen om aangepaste regelgeving en investeringen. Ondernemers in Nederland zijn hard aan het werk om gewassen zoals hennep, vlas en lisdodde weer leven in te blazen, grondstoffen die nu nog afval zijn zoals wol hoogwaardig te gebruiken en te zorgen voor regionale verwerking hiervan tot textiel en kleding. Omdat zowel vraag als aanbod zeer versnipperd zijn, is een regisserende taak voor de rijksoverheid weggelegd en voor de beoogde transitie de komende jaren publiek-private financiering vereist.

In dit stadium zouden biobased materialen vrijgesteld moeten blijven van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en zou het goed zijn met de gelden die hieruit voortkomen ook de lokale verwerking van biobased materialen te ondersteunen. Verder dient voor de te prefereren natuurvezelgewassen hennep, lisdodde en vlas ook CO2-certificatie via het EU Emissions Trading System te worden gerealiseerd als incentive voor de reeds ingezette systeemveranderingen die zijn gericht op milieu- en klimaatdoelen.

Alle R-strategieën van de circulaire economie zijn van groot belang en dragen bij aan een nieuw textielsysteem, dus we begrijpen de keuze voor uw geselecteerde genodigden. Maar het is dweilen met de kraan open zolang we tegen beter weten in op de huidige manier massaal textiel en kleding blijven produceren en consumeren.

Met dit bericht hoop ik het belang van de gemeenschappelijke inzet via Fibershed Nederland op biobased textiel en regionale waardeketens onder uw aandacht te hebben gebracht. Fibershed biedt aan om tijdens de rondetafelsessie hierover een korte inleiding te verzorgen.

We hopen van harte dat u hiervoor open staat,


Met vriendelijke groet,
Stijntje Jaspers

Namens het Fibershed netwerk, haar adviseurs en andere initiatieven uit het biocirculaire regeneratieve textiel- en kledingsysteem vragen wij de Nederlandse Politiek om ook onze belangen en hiermee die van de gezonde bodem, biodiversiteit en lokale werkgelegenheid mee te nemen in het gesprek over een duurzame textielsector.

Reina Ovinge  The Knitwit Stable – Baambrugge

Annemieke Koster Enschede Textielstad – Enschede

Niccy Kol  Raddis Cotton – Andhra Pradesh en Heemstede

Antoine Heideveld Het Groene Brein – Den-Haag

Natasha Hulst  Stichting Grond van Bestaan en Schumacher Center for New Economics

Dieter van den Broeck  Commonland – Amsterdam

René Sauveur Pantanova – Rotterdam

Bryony Jansen van Tuyll Fibershed EU

Martine Nieuwenhuis Stichting Fibershed Nederland – Deventer

Wil je dat wij ook jouw belangen als ondernemer in de bio-circulaire waardeketen vertegenwoordigen, stuur ons een bericht! info@fibershed.nl. 

Deze brief is ook gepubliceerd op Linked-In. Lees meer en reageer via onderstaande button.

LinkedIn

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!