Make the Label Count

Draag bij aan de discussie, zodat de juiste EU-wetten worden ingevoerd voor kleding en schoeisel.
Home - Blogs - Make the Label Count

De Green Deal van de EU is een ambitieuze strategie, ingevoerd om van Europa tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent te maken. Voor de kledingindustrie komt een Europese wet aan die de ‘Product Environmental Footprint’ van elk product moet laten zien aan het publiek. Als coalitiepartner van Make the Label Count, maakt Fibershed zich sterk voor aanpassing van de methodiek op basis waarvan deze wordt bepaald.

Product Environmental Footprint (PEF)

Sommigen van jullie hebben ongetwijfeld de ontwikkelingen rond de EU-wetgeving voor de kleding- en schoenenindustrie gevolgd. Voor degenen die het niet weten, de Europese Unie overweegt een aantal wetgevingen in te voeren die de mode-industrie voor lange tijd zullen beïnvloeden. Met als doel op weg naar een circulaire economie met minder afval, emissies en meer recycling, werkt de EU aan verschillende wetgevingen. Eén daarvan is een wetgeving rond verplichte labels waarin wordt aangegeven hoe duurzaam hun product is. Voor het maken van de labels willen zij gebruik maken van de Product Environmental Footprint (PEF) methodiek die is gebaseerd op de Higg-index, welke is ontwikkeld en ondersteund door de Sustainable Apparel Coalition. Deze index is echter volledig ontoereikend, omdat hij geen rekening houdt met de hele levenscyclus van een product, inclusief de gebruiks- en end-of-life fases. Veel bio-based materialen scoren aanzienlijk lager dan fossiele materialen.

Volgens de Higg-index zou een polyester T-shirt van 10 euro gemaakt in Vietnam een beter duurzaamheidslabel kunnen hebben dan een lokaal geteelde, gebreide, natuurlijk geverfde, biologisch afbreekbare wollen trui van 300 euro.

Make the Label Count

Om het werk van de Europese Commissie te ondersteunen, pleit Fibershed samen met de coalitiepartners van Make the Label Count, voor de introductie van een label dat de hele levenscyclus van een kledingstuk volledig inzichtelijk maakt. En ook rekening houdt met de voordelen van hernieuwbare organische grondstoffen en biologisch afbreekbare textiel en de nadelen van eindige fossiele grondstoffen en het bijkomende microplastic probleem. Op de campagne-website leest u meer over de campagne en de redenering. U kunt ook volgen op LinkedIn of twitter. Via verschillende methoden proberen we hiermee het bewustzijn te vergroten voor de tekortkomingen in de PEF-methodologie en daarmee de voorgestelde wetgeving.

Microplastics

Geschat wordt dat 35% van van de microplastics in onze oceanen afkomstig zijn van textiel.

Het nieuwste initiatief van de EU probeert te voorkomen dat microplastics onbedoeld in de natuur terechtkomen. Dit is natuurlijk een goede zaak. Polyester, Nylon, Elastaan en andere petrochemische vezels behoren tot de veroorzakers van microplastics die in het milieu terechtkomen. Het is dus van vitaal belang dat we ervoor zorgen dat kleding en schoeisel worden erkend als een bron van microplastic-vervuiling en dat hiermee rekening wordt gehouden bij het ontwikkelen van duurzaamheidslabels voor de industrie.

De uitstoot van microplastics is een punt van zorg omdat:

  1. Na vrijgave praktisch niet uit het milieu te verwijderen zijn;
  2. Ze gemakkelijk in onze voedselketen terecht komen;
  3. Ze niet afbreekbaar zijn;
  4. Een gevaar vormen voor organismen;
  5. Inmiddels al overal in het menselijk lichaam aangetroffen worden, inclusief de bloedbaan.

De uitstoot van plastic kan macroplastics (> 5 mm lang) of microplastics (1 μm tot 5 mm lang) zijn, en microplastics kunnen ofwel primair zijn (direct geassocieerd met processen zoals het wassen van synthetische kleding) of secundair (gegenereerd door de afbraak van plastic in de omgeving).
In het geval van kleding zijn bekende bronnen van microplastics fabricage (inclusief voorwassen), productgebruik (d.w.z. dragen en wassen) en afvalverwerking aan het einde van de levensduur. Er is een gebrek aan studies over vervuiling door microplastics gedurende de volledige levenscyclus van kledingstukken, met name de fase aan het einde van de levenscyclus. Geschat wordt dat 35% van van de microplastics in onze oceanen afkomstig zijn van textiel. (bron EU)

Draag bij aan de discussie & besluitvorming rondom de PEF

Via een openbare raadpleging vraagt de Europese Unie ‘het publiek’ om hun mening en kennis over het voorgestelde initiatief te delen. Om ervoor te zorgen dat ook de stemmen gehoord worden van diegenen die werken aan natuurlijke, bio-based toeleveringsketens, hebben we zoveel mogelijk mensen/organisaties nodig om mee te doen. Dit kost enige inspanning en tijd, maar het is van groot belang voor het milieu en het werk dat we allemaal doen om ook jouw inbreng te horen!

Omdat je dit misschien nog nooit eerder hebt gedaan, vind je onder de uitleg en een richtlijn om je hierbij te helpen, inclusief voorbeelden van wat je in het formulier zou kunnen typen. KLIK HIER OM NAAR HET FORMULIER TE GAAN

Tot uiterlijk 17 mei kun je je stem laten horen via de publieke consultatie van het EU initiatief rond Microplastic Vervuiling.

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!