Fibershed Nederland, Bedankbrief

Fibershed Nederland bedankt al diegenen die zaden van inspiratie hebben geplant, een voorbeeld hebben gegeven van echt leiderschap en ons hebben laten zien hoe het anders kan! Wees welkom om deze nieuwe weg met ons in te slaan!
Home - Blogs - Fibershed Nederland, Bedankbrief

Begin februari 2022, tijdens de WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE, hielden we onze eerste publieke presentatie als Stichting Fibershed Nederland. Onze organisatie, een affiliatie van Fibershed.org uit Californië, heeft tot doel lokale, regeneratieve waardeketens van Grond-tot-Garderobe te (her)bouwen ter ondersteuning van de bodem, de biodiversiteit en het milieu. 

We zijn enthousiast over de positieve reacties die we de afgelopen dagen en weken hebben ontvangen, zowel vanuit de onafhankelijke makers als van bedrijven en organisaties in de Nederlandse waardeketen. De openheid en bereidheid om samen te werken voor grotere gemeenschappelijke doelen moedigt ons aan, en laat zien dat we aan het begin van een nieuwe reis staan. We kijken ernaar uit om de wegen die voor ons liggen te verkennen en hopen veel projecten te lanceren in samenwerking met partners uit de private, publieke en academische sector.

Maar onze reis is niet nog maar net begonnen en we zijn hier niet alleen gekomen.

Zonder de inspirerende mensen die we hebben ontmoet, de inzichten die ze hebben gedeeld en de uitwisselingen die we hebben gehad, waren we nu niet op dit punt. Via dit bericht willen we je meenemen naar waar onze reis begon en wie die mensen waren die ons onderweg inspireerden. In zekere zin is dit ook een dankbrief aan al diegenen onder jullie die bereid waren om je visie en ervaring te delen en nieuwe gedachten in onze geest te planten.

In 2018 hebben we Good Brand Guru opgericht met als doel duurzaamheid experts en modeprofessionals te inspireren en te verbinden. Niet helemaal realiserend dat wij zelf in het proces waarschijnlijk degenen zouden zijn die het meest zouden leren. In de afgelopen drie jaar hebben we via onze verschillende evenementen en gesprekken het voorrecht gehad om opmerkelijke leiders en experts in de branche te ontmoeten. Nee, niet de CEO’s van de grootste modehuizen, maar juist degenen die hardnekkig in de praktijk, regels herdefiniëren en nieuwe normen stellen. Zij zijn degenen die ons ertoe hebben aangezet om ons pad te volgen om kennis te verspreiden en mensen te verbinden voor samenwerking. Zij zijn ook degenen die hebben meegeholpen aan onze visie op hoe het modesysteem eruit zou moeten zien, namelijk een sociaal, circulair en regeneratief systeem!

Sociaal ondernemers zoals Marian von Rappard, lieten ons zien dat als je het niet eens bent met het systeem, je het heft in eigen hand moet nemen en een bedrijf starten waar jij zelf de regels bepaalt. Zakelijke leiders zoals Andreas Rohrich, die openlijk de namen deelden van alle partners die hem in staat stelden om C2C-producten te ontwikkelen, toonden ons de cruciale behoefte aan openheid en transparantie om de industrie vooruit te helpen. Ondernemers, zoals Rebecca Burgess en Carlos Alberto Silva, lieten ons zien hoe we onze relatie met kleding en mode volledig moeten herzien. Vanuit verschillende delen van de wereld openden Amy Dufault en Ellie Skeele onze ogen voor het feit dat we met en voor de natuur zouden moeten werken. Vooruitstrevende modeprofessionals met decennia aan ervaring in het veld, zoals Coty Jeronimus en Vera Galarza, bleven ons eraan herinneren hoe milieu- en sociale zorgen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De documentaire ‘Kiss the Ground’ zette ons aan het denken: “Waarom hebben we het alleen over de voedingsindustrie als we denken aan landbouw en land, terwijl mode ook zeer sterk afhankelijk is van de natuur?” Dus zochten we voor een paneldiscussie pioniers die de natuur op de voorgrond zetten in de mode. We zijn Beto Bina, Chris Kerston, Helen Crawley, Meike Melkejohn en Zachary Angelini enorm dankbaar. Zij leveren het bewijs dat modebedrijven een rol kunnen spelen bij het beschermen, maar ook herstellen van de natuur. En tegelijkertijd inspireerde Yanniek Schoonhoven ons door de manier waarop ze gewoon naar buiten ging en haar handen vuil maakte, dingen uitprobeerde op een boerderij: ‘Als je het niet probeert, weet je het niet’. Bekijk dan de paneldiscussie en/of de webinar van Chris Kerston, als je dat nog niet hebt gedaan. (link toevoegen)

Waarom zien we in Nederland geen verband tussen mode en natuur, met alle landbouwgrond die we in Nederland hebben, het hoge agrarische kennisniveau, de sterke focus op circulariteit, een bloeiende creatieve sector en veel modebedrijven? We besloten op verkenning te gaan. Een gesprek met Nina Conrad, oprichter van Fibershed DACH, stimuleerde ons om in eerste instantie te zoeken naar mogelijkheden om lokale waardeketens in Nederland op te bouwen, specifiek rond leer. In gesprekken met Dieter van den Broeck van Commonland, voorstander van ‘creative commons’ en regeneratieve landbouw en Natasha Hulst, ontstond het idee dat we misschien een affiliatie van Fibershed in Nederland zouden kunnen initiëren.

Omdat we allebei Nederlands zijn maar niet in Nederland wonen, zochten we contact met Martine’s voormalige collega Stijntje Jaspers, die net een masters module ‘sustainability and systemic change’ over het belang van een lokale circulaire waardeketen in textiel afrondde, zij was al bekend met Fibershed en stapte meteen in. Met haar visie en energie werd de oprichting van Fibershed Nederland een feit en werden we dankzij Lexi Fujii en Rebecca Burgess van Fibershed.org een officiële Fibershed affiliatie.

Sinds augustus 2021 is onze reis in een stroomversnelling geraakt. We deelden ons idee met makers, ontwerpers, onderzoekers, boeren en andere land stewards uit de Grond-tot-Garderobe keten in Nederland. Wij bedanken Michiel Scheffer, Paula Konter en Maaike Hoitink voor het geven van inzicht in de beperkingen en kansen van het opnieuw opbouwen van lokale waardeketens in Nederland, en voor het uitdagen van onze ambities. Vandaag zijn we enorm blij met Ingeborg Braaksma in ons team en Natasha Hulst, Reina Ovinge, Annemieke Koster, Dieter van den Broeck en Antoine Heideveld als onze adviseurs.

Wij bedanken van harte al diegenen die zaden van inspiratie hebben geplant, een voorbeeld hebben gegeven van echt leiderschap en ons hebben laten zien hoe het anders kan, inclusief al diegenen die we hierboven niet expliciet hebben genoemd. 

Het eerste begin is er! We zijn vastbesloten de ideeën en visies die jullie in ons aangewakkerd hebben verder uit te dragen. Alleen in openheid en door samenwerking kunnen we op weg naar een vriendelijkere, eerlijkere en gezondere wereld. En in die geest, voor iedereen die dit leest en ook wil leren, samenwerken en verbinden;

Wees welkom om deze nieuwe weg samen met ons in te slaan. 

Bryony Jansen-van Tuyll, Martine Nieuwenhuis, Stijntje Jaspers

En ook hartelijk dank aan onze huisfotograaf: Frans Rentink

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!