SPRONG Living Ecosystem Open Consortium

Al jaren werken veel mensen hard aan de ontwikkeling van biobased materialen, met de overtuiging dat deze materialen essentieel zijn om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een circulaire wereld te bereiken. Desondanks blijft het gebruik van plant-based alternatieven in de markt nog beperkt. Daar gaan we nu verandering in brengen. In het SPRONG Living Ecosystem programma werkt een brede groep organisaties samen om de bekendheid en het gebruik van dergelijke materialen te bevorderen, onder andere door praktijkonderzoek op HBO-niveau.

Op 21 september zetten we bij de Bibliotheek van Zeeland in Middelburg de klokken gelijk: welke vragen spelen op dit moment in de praktijk en hoe we daarop kunnen inspelen vanuit de kenniswereld. Onderwerpen als kansen voor opschaling van productie, de groeiende aandacht voor biobased bouwmaterialen, belemmeringen rond bioplastics en mogelijkheden voor benutting van reststromen komen aan de orde.
Meld je aan, neem deel aan de parallelsessies en maak kennis met gelijkgestemden. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen en inbreng!

Laat je inspireren door keynote speaker Marcel Wubbolts, innovator met brede ervaring in grootschalige investeringen en de uitdagingen van startende biobased bedrijven, en betrokken bij de oprichting van verschillende grote Europese Biobased initiatieven. Breng een bezoek aan het recent geopende Joint Research Center Zeeland, waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten in gezamenlijk onderzoek. En ontdek daarnaast nieuwe innovaties en praat mee over hoe we de markt kunnen betrekken bij innovatieve ideeën in één van de parallelsessies, waaronder:

Goede Gespreksstof ‘Textiel als hoogwaardig landbouwproduct’

Door: Stijntje Jaspers, programmadirecteur Fibershed Nederland
Alle fossielvrije vezels voor textiel zijn afkomstig van het land. Als we op een lokale, sociale en regeneratieve manier de cirkel sluiten kan textiel positief bijdragen aan de landbouwtransitie en ecosystemen. Waarom het van belang is dat overheden, financiële instellingen en bedrijven nú beleid ontwikkelen waarbij textiel ook wordt meegenomen op weg naar een natuurinclusieve samenleving.

Bijproducten uit de tuinbouw voor biobased toepassingen: hoe betrekken we de markt

Door: Willem Kemmers, Greenport West-Holland
Wat is de visie van Greenport West-Holland en wat is nodig om dat te realiseren? De ervaring leert dat de markt bepaalt of een toepassing succes heeft. Hoe kunnen we in een vroeg stadium marktpartijen betrekken bij onze innovatieve ideeën.
 

Van Plant naar Pand: uitdagingen in meervoudige verwaarding van slimme teelten in de regio

Met: voorbeelden van de Provincie Noord-Brabant en Provincie Zeeland
In het verlengde van bouw-gerichte programma’s zoals Building Balance en van Plant naar Pand worden in de regio’s nieuwe ketens ontwikkeld die locale teelten zoals hennep, vlas, sorghum en lisdodde verbinden met de huidige bouwopgave. Voorwaarde is wel dat het meerwaarde oplevert voor de boer…

 

Voor meer informatie en gratis aanmelding, bezoek de website van Living Ecosystem Open Consortium. 

Locatie

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!