Gebruik wat er is en wat er groeit!

Grond-tot-Garderobe

Grond-tot-Garderobe is de regeneratieve aanpak voor de textiel- en kledingsector. We richten ons op het sluiten van de natuurlijke materialen kringloop en het bevorderen van regeneratieve landbouw en een eerlijke waardeketen. Deze aanpak gaat niet om het verminderen van negatieve impact maar maakt dat we als textiel- en kledingsector positief bij kunnen dragen aan de gezondheid van mens en milieu. Fibershed werkt als ketenregisseur om deze aanpak mogelijk te maken.

De Grond-tot-Garderobe cirkel uitgelegd

Boeren van plant en dier

De bodem waarop vezels groeien en dieren leven is de bron van alles. Door te werken met boeren die op een regeneratieve manier hun land bewerken, kunnen we de bodem gezond houden en de biodiversiteit bevorderen. Belangrijk omdat dit alles in de natuur ondersteunt dat we nodig hebben om te leven. De gezonde bodem is een levend ecosysteem vol natuurlijke hulpbronnen die we willen versterken in plaats van uitputten. Dit gebeurt door gebruik van compost, bodembedekkers en het planten van verschillende gewassen en bomen die elkaar versterken. Dus zonder gebruik van synthetische meststoffen, pesticiden en het omploegen en braak laten liggen van land. 

Verwerkers van vezels tot garen, stof en kleur

Organische vezels moeten een aantal stappen doorlopen om verwerkt te worden tot garen, stof of pigment. De precieze stappen zijn afhankelijk van het soort vezel en het eindproduct. In het algemeen kunnen we zeggen dat het gaat om sorteren, schoonmaken en/of drogen, de benodigde vezels scheiden van evt. reststoffen, vezels ordenen, vilten tot een non-woven materiaal of spinnen tot garen en daarna weven en rondbreien tot stof. De garens en/of stoffen worden geverfd. Dessins worden ingeweven, ingebreid of bedrukt. Voor kleur geldt dat de grondstoffen direct gebruikt kunnen worden om textiel te verven maar ook in gedroogde vorm, als poeder, tinctuur of op een andere manier tot pigment verwerkt kunnen worden.

Ontwerpers en makers

In deze stap worden (eind)producten ontworpen en gemaakt. Dit kunnen allerlei textiele producten zijn voor in huis en op je huid. Voor de gewenste vormen zijn patronen nodig om de geweven of rondgebreide stoffen in de juiste vorm te knippen of snijden. Deze patroondelen worden dan aan elkaar genaaid tot een kussen of kledingstuk bijvoorbeeld. Accessoires, versieringen en geplaatste prints worden toegevoegd. Ook kunnen producten direct vanuit garens in vorm gebreid worden. Dit gebeurt handmatig of met vlakbrei machines. Deze vormen, panden genoemd, worden dan aan elkaar gelinkt.

Verkopers en dragers

De textiele producten worden verkocht in winkels of online. Degenen die de producten kopen, gebruiken en dragen deze. Als je weet waar het vandaan komt en wie het gemaakt heeft waardeer je het waarschijnlijk ook meer. Als drager en of gebruiker speel je een belangrijk rol on de Grond-tot-Garderobe cirkel. Door iets bewust wel of niet te kopen, het lang te gebruiken, te delen, uit te lenen, te repareren, te vernieuwen of er iets anders van te maken. Als er dan na een lang leven niks meer mee te maken is, zelfs geen poetsdoek, gooi het dan in de textielbak en niet bij het restafval.

Verwerkers van organisch afval tot compost

De textiel en kleding uit de Fibershed Grond-tot-Garderobe cirkel wordt gemaakt van natuurlijke vezels. Alle verwerkingen inclusief het verven worden zo gedaan dat de producten biologisch afbreekbaar zijn. Ze zouden dus aan het eind van een heel lang leven naar de compost verwerkers kunnen. Zodat we net als in de natuur, geen afval hebben. Daarnaast bevordert compost een gezond bodemleven. Omdat de producten van hoge kwaliteit zijn hebben we deze stap voorlopig nog niet nodig. Dat komt goed uit want dit is nieuw in de textielsector. We zijn in overleg met de textielsorteerders hoe we hierin samen kunnen werken met de composteer bedrijven. 

CO2-opslag in bodem en gewassen

Zonder koolstof is er geen leven mogelijk, dit atoom wordt oneindig hergebruikt op aarde, dit noemen we de koolstofcyclus. De aarde bestaat uit verschillende sferen: de atmosfeer met alle gassen, de hydrosfeer met alle vloeistoffen, de biosfeer met al het leven, de lithosfeer is de vaste aarde diep onder de grond waarin de oude fossiele koolstof opgeslagen ligt en de pedosfeer is de buitenste laag van de aarde, de bodem, waarin de andere sferen samenkomen. De Grond-tot-Garderobe cirkel gebruikt alleen ‘verse’ koolstof uit de biosfeer, deze zit in de vezels, de textiele producten en gaat dan weer terug de bodem in. Het is belangrijk geen fossiele koolstof uit de lithosfeer voor textiel te gebruiken, we moeten deze diep in de aarde laten zitten. 

Hierbij focussen we op 4 vezelgroepen

Plantaardig (cellulose vezels)
De oude bekenden uit de vroegere textielindustrie van Nederland.

Dierlijk (proteïne vezels)
Wol van onze schaapskuddes en huiden uit de vleesindustrie.

Noviteit (nieuwe vezels)
Gebruik wat er is of wat er groeit, ontwikkelingen van pioniers.

Bio-circulair (restvezels)
Organische afvalstromen uit de landbouw, textiel- en voedingssector. 

Draag bij aan de Grond-tot-Garderobe aanpak​

Bekijk wat je met je bedrijf kunt doen

Word deelnemer van ons het Fibershed Netwerk

Ondersteun ons met een donatie

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!