Voor een lokaal regionaal textiel- en modesysteem in Nederland

“We kunnen de relatie tussen kleding, textiel en landbouw zo herstellen, dat deze bijdraagt aan een hernieuwd respect voor land, lucht, water, biodiversiteit en de mensen die de producten oogsten, maken en dragen”

WAAROM

Nederland had ooit een bloeiende textielindustrie, heeft een rijke agrarische historie, toonaangevende wetenschaps- en innovatie instituten en een gerenommeerde creatieve sector. Maar ingegeven door een economische voordelen van internationale handel, produceren modemerken en retailers hun producten zelden (of nooit!) lokaal en worden regionaal verbouwde grondstoffen geëxporteerd of vernietigd.

 

In dit Decennium van Actie is het noodzakelijk zuinig met onze grondstoffen om te gaan en moeten we vervuiling, bijvoorbeeld door onnodig transport verminderen.

 

Het dichter bij huis produceren van onze kleding en accessoires met regionale organische grondstoffen draagt bij aan de bescherming van de gezondheid van onze natuur, de mensen die betrokken zijn in de productieketens en de dragers van het eind product.

WAAROM

“Laten we de draad weer oppakken en de losse eindjes in de Nederlandse textiel- en modeketen aan elkaar knopen. Stichting Fibershed Nederland heeft als rode draad in al haar activiteiten het ondersteunen en samenbinden van lokale & regionale initiatieven om zo de “Grond tot Garderobe Cirkel” te sluiten”

IMPACT

Onze kleding mag niet ten koste gaan van mens of planeet.

 

Hoewel mensen 100 procent afhankelijk zijn van hun tweede huid, is het ongebruikelijk om na te denken over de biologische en culturele context van onze kleding. 


Natuurlijke vezels zoals wol, vlas en hennep nemen CO2 op en dragen positief bij aan het herstel van ecosystemen. De mode- en textielindustrie is hiervoor afhankelijk van landbouw en medeverantwoordelijk voor bodemherstel, CO2 opslag en het versterken van de regionale economie.

 
Geïnspireerd door de Fibershed-thuisbasis in Noord-Californië, zetten we ons gezamenlijk in voor 3 aandachtsgebieden: 
 
Akker tot Aarde: Focus op gezonde bodems, biodiversiteit en regeneratieve landbouw, waarbij CO2 opslag een belangrijke rol speelt.
 
Grond tot Garderobe: Het verbinden van de Nederlandse agrarische, technologische en creatieve industrie door het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking om een Nederlandse textiel- en modeketen neer te zetten.
 
Educatie en promotie: Het delen van kennis en vergroten van het bewustzijn om de waarde van textiel- en modeproducten te herontdekken en tegelijkertijd vraag en aanbod van regionaal geteelde vezel- en modeproducten te vergroten.
 

IMPACT

Akker tot aarde

We richten ons op 4 soorten natuurlijke vezels, welke uiteindelijk als voeding terug de aarde ingaan; Plantaardig (cellulose vezels), Dierlijk (proteïne vezels), Innovatief (nieuwe vezels), Circulair (vezels uit organische afvalstromen)

Plantaardig (cellulose)

KERNTAKEN

KERNTAKEN

Stichting Fibershed Nederland neemt het voortouw om lokaal/regionale sector overschrijdende (landbouw, technologie, wetenschap, creatief) ketensamenwerking te faciliteren om een generatief lokaal textiel- & modesysteem op te bouwen en ieders impact te vergroten.

Nederlandse Fibershed Route

We brengen de bestaande initiatieven die onderdeel zijn van de Nederlandse “Grond tot Garderobe Cirkel” in kaart en laten het Nederlandse publiek, professionals en studenten kennis maken met wat er vandaag al mogelijk is.

  • Inspirerend, informatief platform dat lokale initiatieven in kaart brengt en promoot
  • Jaarlijks terugkerende  “open deuren” dag

100% Nederlandse Garderobe

We nodigen belanghebbenden in de Nederlandse textiel- en modeketen uit samen te werken aan het ontwikkelen van een complete Garderobe van Nederlandse Bodem, met als doel het sluiten van de “Grond tot Garderobe Cirkel”.

  • 100% gemaakt in Nederland
  • 100% organische materialen van Nederlandse bodem

DOE MEE!

DOE MEE!

Help mee de Nederlandse Grond tot Garderobe Cirkel te sluiten en draag bij aan het herstellen van respect voor wat de natuur ons geeft en de waarde van kleding.


Het Fibershed programma is een op lidmaatschap gebaseerd netwerk van boeren, molenaars, kaarders, spinners, wevers, breiers, vilt-makers, ontwerpers, techneuten en natuurlijke ververs die wonen en werken in Nederland.


Meld je nu aan als ‘Maker van het eerste uur’ via onderstaand formulier.


De eerste 25 aanmeldingen ontvangen een uitnodiging voor het eerste Fibershed event in Nederland, dat begin 2022 plaatsvindt.


Fibershed nieuws

Blijf op de hoogte van de Nederlandse Fibershed Route en de ontwikkeling van de 100% Nederlandse Garderobe.

Selecteer alle manieren waarop u van Stichting Fibershed Nederland wilt horen:

U kunt zich op elk moment afmelden door op de link in de voettekst van onze e-mails te klikken. Stichting Fibershed Nederlands zal op geen enkele wijze contact gegevens met derden delen.

Fibershed Nederland maakt gebruik van Mailchimp als marketing platform. Door u hier aan te melden gaat u ermee akkoord dat uw gegevens via dit platform worden verwerkt. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

 

Stichting Fibershed Nederland is een samenwerkingsinitiatief opgericht met support en advies van

Wij dragen bij aan de U.N. Sustainable Development Goals

Stichting Fibershed Nederland is de Nederlandse affiliatie van fibershed.org dat zich inzet voor het ontwikkelen van regionale textiel netwerken die de bodem opbouwen en bijdragen aan de gezondheid van onze biosfeer.

Stichting Fibershed Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83686126.
Download hier het Beleidsplan van Stichting Fibershed Nederland. (ANBI Publicatieplicht)